Biblioteczka uczy, biblioteczka radzi, biblioteczka nigdy cię nie zdradzi...

Biblioteka udostępnia swoje zbiory od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30.

W naszej bibliotece znajduje się wiele interesujących
i wartościowych książek. Zawartość księgozbioru jest bardzo szeroka. Dużą jej część zajmuje literatura piękna - lektury szkolne, powieści przygodowe, obyczajowe, fantastyczne oraz inne. Dysponujemy bogatym księgozbiorem podręcznym zawierającym encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy, poradniki oraz przewodniki, które są udostępniane w czytelni. Zbiory biblioteki obejmują również dokumenty audiowizualne takie jak encyklopedie tematyczne, słowniki oraz ekranizacje lektur i filmy popularnonaukowe.

Rolą naszej biblioteki jest pomoc uczniom w wyborze odpowiedniej
dla nich literatury,
rozwijanie kultury czytelniczej uczniów poprzez organizowanie
konkursów, pogadanek,
tworzenie gazetek oraz prezentacji.

Od kilku lat w bibliotece szkolnej działa
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w skrócie ICIM.
Inwestycja ta powstała dzięki projektowi
Ministerstwa Edukacji Narodowej
współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny
pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

Do dyspozycji użytkowników jest 10 stanowisk komputerowych ze stałym
dostępem do Internetu
oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (drukarka, skaner, kopiarka).
Użytkownicy ICIM mają ponadto możliwość skorzystania ze zbiorów audiowizualnych biblioteki

ICIM służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, m. in. poprzez:

  1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,

  2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji ze zbiorów multimedialnych,

  3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się
    i samokształcenia,

  4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie
    od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,

  5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic wyznaniowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,

  6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym, czyli przed lub po lekcjach.

ICIM oferuje dostęp do:

1. Internetu
   2. Pakietu programów biurowych typu Appcahce Open Office    oraz Adobe Reader
   3. Programów multimedialnych
   4. Encyklopedii PWN
   5. Wielkiego Multimedialnego Atlasu świata
   6. Słowników PWN
   7. Kserokopiarki
   8. Drukarki
   9. Skanera
   

Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany.
Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ICIM.
ICIM czynne jest w qodzinach pracy biblioteki.

Wszystkich chętnych zapraszamy do korespondencji z nami.
Na adres biblioteki możecie przysyłać swoje recenzje ostatnio przeczytanych książek, wiersze, rysunki itp.

A oto adres kontaktowy:

bibliotekapg1.warka@onet.pl